Current Search Parameter:

listing herbar records
Determined as:Athyriaceae Cystopteris fragilis (L.) Bernh.
Collected by:Ivashchenko A.A., Utebekov K., 28.07.1986
Determined by:Ivashchenko A.A., 28.07.1986
Flowering status:fruiting
Herbarium:AA Central Herbar of Kazakhstan in Almaty (AA) Acc. No.: 2_0001
Collection:AA
herbar scanscans available
Province:Eastern Kazakhstan
Geogr. Region:Altay
Locality: Vostochno Kazakhstanskaya oblast', khebet Yuzhnyy Altay, zastava Chindagautuy, po doroge k verkhoveyam
Habitat:v skalakh, u pervoy izbushki, v treshchinakh skal
Taxon Cystopteris fragilis
Records for Cystopteris fragilis
Herbar scans for Cystopteris fragilis